Το Γενικό Λύκειο Παραλίας στηρίζει την ανακύκλωση και κάθε άλλη ενέργεια που προστατεύει το περιβάλλον και κάνει πράξη την αειφορία. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “A lesson in Sustainability” το σχολείο υιοθέτησε μία “ατζέντα βιωσιμότητας” με στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για περιβαλλοντικά ζητήματα, την εξοικονόμηση πόρων μέσα και γύρω από το σχολείο και την καθοδήγηση των μαθητών σε μια περισσότερο βιώσιμη συμπεριφορά στην καθημερινή τους ζωή.

Ένας από τους στόχους της “ατζέντας βιωσιμότητας” είναι η προώθηση κουλτούρας ανακύκλωσης διαφορετικών υλικών, μέσα κι έξω από το σχολείο. Η τοποθέτηση ενός κάδου συλλογής μπαταριών στο χώρο του σχολείου αποτελεί μια καλή αρχή για την υλοποίηση αυτού του στόχου.

Την όλη διαδικασία ανέλαβε να φέρει σε πέρας ο εκπαιδευτικός κ. Βασίλειος Σταυρίδης, ο οποίος είναι μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος Erasmus και υλοποεί τη φετινή χρονιά πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ο ίδιος και η ομάδα των μαθητών που συντονίζει θα αναλάβουν να ενημερώσουν τη σχολική κοινότητα και να προωθήσουν την ιδέα της ανακύκλωσης.

Ο κάδος συλλογής μπαταριών τοποθετήθηκε έξω από το γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου, δίπλα στο κουτί συλλογής πλαστικών πωμάτων.

You may also like