Για την εβδομάδα 11-15 Δεκεμβρίου 2023 θα ισχύσει το παρακάτω πρόγραμμα διδασκαλίας

ΩΡΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας του Γενικού Λυκείου Παραλίας

ΩΡΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-2023-2024-ΓΕΛ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ