Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αφορούν τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, των κύριων προκλήσεων, στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί η Ευρώπη, καθώς και να υποστηρίξουν την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ατζέντας για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ισότητα και την κοινωνική ένταξη.

Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα προάγει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες όσων συμμετέχουν σε αυτά και ωφελεί ποικιλοτρόπως τα άτομα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την κοινωνία στο σύνολο της, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη και τον κόσμο. Επιπλέον, η υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων (projects) αποτελεί εκπαιδευτικό έργο και δραστηριότητα που εμπλουτίζει την εκπαιδευτική πράξη.

Ειδικότερα, οι μαθητές που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα ωφελούνται πολύπλευρα καθώς έχουν τη δυνατότητα:

Το Γενικό Λύκειο Παραλίας έχει συμμετάσχει κι έχει υλοποιήσει Ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την προαγωγή της γνώσης, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών, αλλά και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Σωκράτης – Comenius


Σωκράτης – Arion


Comenius

Το σχολείο μας έχει συμμετάσχει κατά τα σχολικά έτη 2012-2014 σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenious με αριθμό σύμβασης: 2012-1-TRI-COM07-37032-2 και με τίτλο “Beyond Borders” (Πέρα από τα Σύνορα). Το πρόγραμμα αυτό ήταν μία διμερής σχολική σύμπραξη ανάμεσα στο Γενικό Λύκειο Παραλίας και το Τουρκικό σχολείο AKIF PALALI ADANA. Υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος ήταν η καθηγήτρια κ. Αντωνακοπούλου Αθανασία, κλάδου ΠΕ02. Στην παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος συμμετείχαν επίσης οι εκπαιδευτικοί: Καρατζάς Γεώργιος, Φωτιάδης Θεοφάνης, Πανούσος Βασίλειος, Καρκούλια Νικολίτσα, Αναγνώστου Λαμπρινή, Βανταράκη Χρυσάνθη, Χατζηκυριάκου Μήδεια, Μανένταη Μαρία, Λάζαρη Μαρία, Καρτεζίνη Μαρία, Γιαννόπουλος Διονύσιος και Σολωμού Διαμαντία.


Erasmus+ KA101

Το Γενικό λύκειο Παραλίας συμμετέχει στο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης – Σχέδιο Κινητικότητας – τομεακό πρόγραμμα ERASMUS+ με κωδικό 2020-1-EL01-KA101-078438 και με τίτλο «Πρόληψη και Διαχείριση Συγκρούσεων στο Σύγχρονο Σχολείο – Προαγωγή της Ψυχικής και Συναισθηματικής Υγείας: Στρατηγικές και Δεξιότητες» (Conflict Prevention and Management in Modern School – Promoting Mental and Emotional Health: Strategies and Skills), που συντονίζει η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών λειτουργιών με την ενίσχυση του ρόλου των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για τη δημιουργία ενός δυναμικού και παραγωγικού μαθησιακού περιβάλλοντος και η αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους στην πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων στο σύγχρονο σχολείο. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόζουν στρατηγικές πρόληψης συγκρούσεων στην καθημερινή τους λειτουργία στην τάξη. Θα είναι σε θέση να εντοπίσουν πιθανές συγκρούσεις νωρίς και να προετοιμαστούν για την αποτροπή τους.

Εκτός από το ΓΕ.Λ. Παραλίας στο πρόγραμμα συμμετέχουν και άλλα έξι σχολεία από την περιοχή της Αχαΐας (Γυμνάσια, Λύκεια Γενικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικά Λύκεια, Ημερήσια, Βραδινά και Ειδικής Αγωγής). Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι τα παρακάτω:

Erasmus+ KA229

Από τον Οκτώβριος του 2020 το σχολείο μας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+ 2020  «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229», με κωδικό 2020-1-DE03-KA229-077458_4 και με τίτλο: Schule macht Nachhaltigkeit – Nachhaltigkeit macht Schule , (μτφ: Το σχολείο δημιουργεί βιωσιμότητα- η αειφορία έρχεται στο σχολείο)


Το πρόγραμμα φέρει τον αγγλικό τίτλο: A lesson in Sustainability,Make Your School Greener and Yourself Too (Ένα μάθημα βιωσιμότητας, κάνε το σχολείο σου πιο πράσινο καθώς και τον εαυτό σου). Από τον αγγλικό τίτλο προκύπτει η συντομογραφία : ALiS

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά πέντε σχολεία από πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες:

eTwinning

Το eTwinning αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Το eTwinning (www.etwinning.net) -η Κοινότητα των Σχολείων στην Ευρώπη- είναι μια ασφαλής διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει εύρος δυνατοτήτων για συνεργατικές δραστηριότητες όπως κοινά έργα σχολείων σε υπερεθνικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο καθώς και δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με τη χρήση ΤΠΕ.

Το Γενικό Λύκειο Παραλίας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό έργο eTwinning με τίτλο: A lesson in Sustainability (Ένα μάθημα βιωσιμότητας), το οποίο δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τις δράσεις του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+ 2020 που υλοποιεί το σχολείο μας. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός από το ΓΕΛ Παραλίας είναι η κα Καρκούλια Νικολίτσα.  Στην εκπαιδευτική ομάδα συμμετέχουν επίσης οι καθηγητές: Σταυρίδης Βασίλειος, Βανταράκη Χρυσάνθη, Σπανού Χριστίνα και Φωτιάδης Θεοφάνης.