Σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμό 94196/Δ2/29-07-2021, το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου καθορίζεται ως εξής:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΏρες
Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα – κλάδους:
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία5
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία4
Θρησκευτικά2
Ιστορία2
Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα – κλάδους:
Άλγεβρα3
Γεωμετρία2
Αγγλικά3
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)2
Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτικά αντικείμενα – κλάδους:
Φυσική2
Χημεία 2
Βιολογία2
Φυσική Αγωγή2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)2
Εφαρμογές Πληροφορικής2
Γενικό Σύνολο Προγράμματος35

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού ΠρογράμματοςΏρες
Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα – κλάδους:
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 4
Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα – κλάδους:
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτικά αντικείμενα – κλάδους:
Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ2
Ιστορία2
Φιλοσοφία2
Θρησκευτικά2
Αγγλικά2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) 1
Φυσική Αγωγή 2
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Γενικής Παιδείας30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΏρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία3
Λατινικά2
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού5
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών ΣπουδώνΏρες
Φυσική2
Μαθηματικά3
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού5
Γενικό Σύνολο Προγράμματος 35

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΏρες
Θρησκευτικά1
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία6
(5ώρες για το κυρίως μάθημα και
1 ώρα για επίλυση αποριών,
ανακεφαλαίωση κ.λ.π.)
Ιστορία (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας
και την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).
2
Μαθηματικά (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών2
Αγγλικά2
Φυσική Αγωγή3
Σύνολο ωρών14
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΏρες
Αρχαία Ελληνικά6
Ιστορία6
Λατινικά6
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού18
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών ΥγείαςΏρες
Μαθηματικά (για τους/τις μαθητές/τριες που επιλέγουν το 2ο Επιστημονικό Πεδίο)
ή
Βιολογία (για τους μαθητές που επιλέγουν το 3ο Επιστημονικό Πεδίο)
6
Φυσική6
Χημεία6
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 18
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και ΠληροφορικήςΏρες
Μαθηματικά 6
Πληροφορική6
Οικονομία6
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 18
Γενικό Σύνολο Προγράμματος 32