Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το ημερήσιο διδακτικό ωράριο του σχολείου μας:

Διδακτικές ώρεςΧρονική ΔιάρκειαΔιάλειμμα
8:15 – 9:005′
9:05 – 9:5010′
10:00 – 10:4510′
10:55 – 11:405′
11:45 – 12:305′
12:35 – 13:155′
13:20 – 14:00ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Σε περίπτωση τηλεκπαίδευσης το ωράριο όμως αλλάζει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Διδακτικές ώρεςΧρονική ΔιάρκειαΔιάλειμμα
8:45 – 9:255′
9:30 – 10:1010′
10:20 – 11:0010′
11:10 – 11:4510′
11:55 – 12:305′
12:35 – 13:105′
13:15 – 13:50ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ