Το Γενικό Λύκειο Παραλίας δίνει έμφαση στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και δραστηριοποίηση των μαθητών σε θέματα που έχουν σχέση με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Αγωγή Υγείας και τον Πολιτισμό. Για το λόγο αυτό στο σχολείο μας υλοποιούνται σχεδόν κάθε χρόνο προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Ακολουθεί λίστα με τα Προγράμματα που υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί ανά σχολικό έτος:

2022-2023

2021-2022

2020-2021

2019-2020

«Εγώ κι εσύ μαζί – διαμορφώνουμε το σχολείο που θέλουμε» (Αγωγής Υγείας), το οποίο εγκρίθηκε από τη Δ/νση Δ.Δ.Ε. Αχαΐας με την υπ’ αριθ. 19641/13-01-2020 απόφαση. Το πρόγραμμα υλοποίησε η εκπαιδευτικός Νικολίτσα Καρκούλια, κλάδου ΠΕ01 και συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Μαρία Καρτεζίνη, κλάδου ΠΕ04.02 και ο εκπαιδευτικός Βασίλειος Σταυρίδης, κλάδου ΠΕ04.04. Στο πρόγραμμα επίσης συμμετείχαν 21 μαθητές από την Α’ τάξη.

2017-2018

2016 – 2017

2015 – 2016

2014 – 2015

2013 – 2014

2009-2010

“Αγαπώ, Φροντίζω, Προσέχω τον εαυτό μου” (Αγωγής Υγείας), το οποίο υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί Σολωμού Διαμαντία, κλάδου ΠΕ03 και Βανταράκη Χρυσάνθη, κλάδου ΠΕ06. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 42 μαθητές και μαθήτριες της Β’ τάξης.

2007-2008

2006-2007

“Εκδοση μαθητικού περιοδικού” (περιβαλλοντικής εκπαίδευσης), το οποίο υλοποίησε η εκπαιδευτικός Μανέντη Μαρία, κλάδου ΠΕ02. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 19 μαθητές/τριες από την Β’ τάξη.

2005-2006

2004-2005

“Πανελλήνιοι Ρητορικοί Αγώνες” (Πολιτιστικό Πρόγραμμα), που υλοποίησε η εκπαιδευτικός Κοπανά Αλεξάνδρα, κλάδου ΠΕ02 και συμμετείχε η Αναγνώστου Λαμπρινή, κλάδου ΠΕ02. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 22 μαθητές του Λυκείου (και από τις τρείς τάξεις).

2003-2004

“Η Παραλία του Δήμου Παραλίας” (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), που υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί: Κοπανά Αλεξάνδρα, κλάδου ΠΕ02 και Λάζαρη Μαρία, κλάδου ΠΕ04,01. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 35 μαθητές του Λυκείου (20 μαθητές από την Α τάξη και 15 μαθητές από τη Β τάξη).

1997 – 1998

1996 – 1997