Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA229 “A lesson in sustainability” αναλάβαμε ως σχολείο το έργο να δημιουργήσουμε μία ατζέντα βιωσιμότητας, δηλαδή να θέσουμε συγκεκριμένους, υλοποιήσιμους στόχους, ώστε το σχολείο μας να γίνει περισσότερο πράσινο – οικολογικό.

Τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος (σχολικό έτος 2020-2021), παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας COVID-19, πραγματοποιήσαμε μια έρευνα με σκοπό την αποτύπωση της περιβαλλοντικής εικόνας του σχολείου και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών μας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδείχτηκαν πολύ χρήσιμα και μας βοήθησαν να θέσουμε τους στόχους και να σχεδιάσουμε τις δράσεις για το δεύτερο έτος υλοποίησης του προγράμματος. Με άλλα λόγια δεσμευτήκαμε να υλοποιήσουμε την “Ατζέντα Βιωσιμότητας του Γενικού Λυκείου Παραλίας” προκειμένου να ενισχύσουμε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών μας και να κάνουμε το σχολείο μας πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

Η Ατζέντα του Γενικού Λυκείου Παραλίας αναπτύσσεται γύρω από πέντε βασικούς άξονες: τη διδασκαλία της βιωσιμότητας, τη σχολική υποδομή, τις καθημερινές συνήθειες μέσα στην τάξη, τις μετακινήσεις και γενικότερα τη σχολική ζωή. Σε κάθε άξονα περιλαμβάνονται επιμέρους στόχοι:

Διδασκαλία της βιωσιμότητας

 • Ένταξη της διδασκαλίας της βιωσιμότητας στο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, όπου αυτό είναι δυνατό (π.χ. Βιολογία, Θρησκευτικά, Αγγλικά, Λογοτεχνία, Μαθηματικά)
 • Συμμετοχή στις δρασεις με θέμα τη βιωσιμότητα μεγαλύτερου αριθμού μαθητών και εκπαιδευτικών.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κι ενεργοποίηση των μαθητών για θέματα που αφορούν το περιβάλλον.
 • Διδασκαλία του Οικολογικό αποτυπώματος. Μέτρηση ενεργειακού αποτυπώματος του σχολείου. Πλάνο εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Διδασκαλία πτυχών της βιωσιμότητας για τα οποία οι μαθητές δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις, όπως το δίκαιο εμπόριο (fair trade), η γρήγορη μόδα (fast fashion), η υπεύθυνη κατανάλωση, η βιώσιμη διατροφή.

Σχολική υποδομή

 • Προώθηση της ανακύκλωσης σε διαφορετικούς κάδους με διαχωρισμό των υλικών.
 • Τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης χαρτιού στο σχολείο σε συνεργασία με το Δήμο της Πάτρας.
 • Τοποθέτηση κάδου για την ανακύκλωση μπαταριών.
 • Τοποθέτηση κάδου κομποστοποίησης κι ενημέρωση σχολικής κοινότητας για τον τρόπο λειτουργίας του.
 • Συμμετοχή στη δράση «ευέλικτα καπάκια», τοποθέτηση κάδου για συλλογή πωμάτων.
 • Δημιουργία και ανάρτηση σχετικού ενημερωτικού υλικού στους χώρους του σχολείου.

Μέσα στην τάξη

 • Ενθάρρυνση των μαθητών να θέσουν τους δικούς τους κανόνες βιωσιμότητας σε σχέση με τη λειτουργία της τάξης και του σχολείου.
 • Ενθάρρυνση μαθητών να αναλάβουν συγκεκριμένα καθήκοντα βιωσιμότητας: π.χ. να σβήνουν τα φώτα, να ανοίγουν ή να κλείνουν τα παράθυρα κατά την έξοδο από την αίθουσα κτλ.
 • Υλοποίηση project μικρής κλίμακας, όπως φύτεμα και φροντίδα φυτών εντός της τάξης ή του σχολικού χώρου (π.χ. υιοθετούμε το γλαστράκι της τάξης).
 • Συμφωνία για μείωση της χρήσης φωτοτυπιών.
 • Χρησιμοποίηση του χαρτιού και από τις δύο πλευρές για εξοικονόμηση πόρων.

Μετακινήσεις

 • Ενθάρρυνση των μαθητών να μετακινούνται από και προς το σχολείο με οικολογικούς τρόπους μετακίνησης (περπάτημα, ποδήλατο, μέσα μαζικής μεταφοράς)
 • Ενδυνάμωση της σχέσης των μαθητών με τη φύση, οργάνωση οικολογικών περίπάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.
 • Διοργάνωση σχολικών εκδρομών και επισκέψεων χρησιμοποιώντας μέσα μεταφοράς με μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα.
 • Οργάνωση εκδρομών σε προορισμούς οικολογικού ενδιαφέροντος ή εκδρομών που περιλαμβάνουν πεζοπορικές διαδρομές.

Σχολική ζωή

 • Δημιουργία ομάδας βιωσιμότητας, δηλαδή μιας ομάδας καθηγητών και μαθητών που σχεδιάζουν και υλοποιούν την ατζέντα βιωσιμότητας του σχολείου.
 • Καθιέρωση της επικοινωνίας των εκπαιδευτικών ή της διοίκησης με εκπαιδευτικούς γονείς και μαθητές με email (μείωση της χρήσης χαρτιού).
 • Προώθηση του εθελοντισμού σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Οργάνωση δράσεων καθαρισμού: καθαρισμός παραλίας, καθαρισμός του σχολικού προαυλίου, ημέρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών στο σχολείο κτλ.

You may also like