Την εποχή της πανδημίας COVID-19 το πλύσιμο των χεριών αποτελεί σημαντική προϋπόθεση προάσπισης της υγείας. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, «η Υγιεινή των Χεριών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης διασποράς μικροβίων και ιών στο νοσοκομειακό περιβάλλον αλλά και στην κοινότητα».

Το Γενικό Λύκειο Παραλίας ενημερώνεται και υιοθετεί δράσεις που προάγουν την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, βοηθούν στη μείωσης της μετάδοσης των μικροβίων εντός του σχολικού χώρου κι έχουν σαν στόχο την δημιουργία ενός Αειφόρου Σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ευχαριστούμε την εταιρεία Unilever και ΑΒ Βασιλόπουλος για τη δωρεά αυτόματων δοχείων υγροσάπουνων καθώς και υγρού σαπουνιού  για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του σχολείου μας για ένα έτος.

Ευχαριστήσουμε επίσης την ΕΛΛΕΤ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού) και το Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο γιατί με τη δική τους συμβολή λάβαμε αυτή τη δωρεά. Το Γενικό Λύκειο Παραλίας δεσμεύεται ότι οι εκπαιδευτικοί με τη βοήθεια του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΛΛΕΤ, θα ενημερώσουν τους μαθητές σχετικά με τη σημασία της καλής υγιεινής και του πλυσίματος των χεριών, ειδικά κατά στην περίοδο που διανύουμε.

Ακολουθεί η ευχαριστήρια επιστολή προς την ΕΛΛΕΤ την οποία απέστειλε το διευθυντής του σχολείου κ. Λιόνας Αθανάσιος εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ

You may also like