Την Πέμπτη  17   Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για την Εμπορία Ανθρώπων στους  μαθητές τριών Τμημάτων του Γενικού Λυκείου Παραλίας, καθώς στα τμήματα αυτά υλοποιούνται κατά το σχολικό έτος 2021-2022 προγράμματα Αγωγής Υγείας με σχετικό περιεχόμενο. Οι παρεμβάσεις είχαν διάρκεια μίας (1) διδακτικής ώρας ανά τμήμα μαθητών ενώ την ευθύνη για το συντονισμό της δράσης είχαν οι εκπαιδευτικοί Νικολίτσα Καρκούλια, ΠΕ01 και Χρυσάνθη Βανταράκη ΠΕ06.

Οι παρεμβάσεις αυτές διοργανώθηκαν από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Α21- Καταργώντας την αδικία στον 21ο αιώνα». Η Α21 είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2008 στη Θεσσαλονίκη και πλέον δραστηριοποιείται σε 14 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αποκλειστικό αντικείμενο της Α21 είναι η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Σημαντική δράση του Τμήματος Ενημέρωσης και Πρόληψης για την Εμπορία Ανθρώπων της Α21 είναι η εμπέδωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με το φαινόμενα αυτό μέσα από παρουσιάσεις και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

Οι παρεμβάσεις έχουν βασικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων, τους κινδύνους που ενέχει, καθώς και για τις κοινωνικές του προεκτάσεις πάνω στη βάση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Απώτερος σκοπός είναι η κινητοποίηση της σχολικής κοινότητας τόσο για τη μείωση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων όσο και για την πρόληψή του μέσω της μείωσης της ζήτησης ανθρώπων – εμπορευμάτων.

Τις παρεμβάσεις στο ΓΕΛ παραλίας υλοποίησε η εκπρόσωπος της Α21, η κα Μαγδαληνή Ζαφειρίου, Εκπαιδευτικός και Υπεύθυνη των Προγραμμάτων Ενημέρωσης της Α21 Ελλάδας.

Ειδικότερα οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα:

  • Να ενημερωθούν για την πραγματικότητα της σύγχρονης δουλείας: είδη εμπορίας ανθρώπων, ευαλωτότητα θυμάτων, στατιστική αποτύπωση του φαινομένου κ. ά.
  • Να ενημερωθούν για τους κινδύνους της εμπορίας ανθρώπων, ώστε να μπορούν να προφυλαχθούν.
  • Να εξοπλιστούν με πληροφορίες και εργαλεία ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν – καταγγέλλουν πιθανά περιστατικά εμπορίας ανθρώπων.
  • Να ενθαρρυνθούν και στη συνέχεια να ενθαρρύνουν άλλους σε πρωτοβουλίες και δράσεις ενάντια στην εμπορία ανθρώπων όπως, π.χ. Δράση «Περπάτημα για την Ελευθερία».
  • Να γνωρίσουν το έργο της Α21.

Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ο εξοπλισμός των μαθητών με τα κατάλληλα εφόδια για να προστατεύονται από το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων και άλλα παρόμοια φαινόμενα και κινδύνους αποτελεί μέρος του παιδαγωγικού και κοινωνικού ρόλου του σχολείου. Άλλωστε η πρόληψη του εγκλήματος μπορεί να αποδειχτεί σημαντικότερη από την καταστολή του.

You may also like