ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ – Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 υλοποιήθηκε στο Γενικό Λύκειο Παραλίας Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Ενημερώνομαι, θέτωΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ