Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3731/14-07-2022 η Υ.Α. με αρ. πρωτ. 85745/Δ2/11-07-2022 με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ παρακάτω:

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ_ΥΛΗ_2023_ΦΕΚ3731