Σχετικά με τις εισαγωγικές εξετάσεις Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών, αναρτούμε τον τελικό πίνακα υποψηφίων του Εξεταστικού κέντρου Γενικού Λυκείου Παραλίας.

Προσωρινός-κατάλογος-υποψηφίων-Ε.Κ-ΓΕ.Λ-Παραλίας-Πατρών ΑΛΛΑΓΕΣ-ΓΕΛ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΠΑΤΡΩΝ-15-5-24

You may also like