Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής

Οι εκπαιδευτικοί κ. Καρκούλια Νικολίτσα (ΠΕ01) και κ. Σουλιώτη Σπυριδούλα (ΠΕ03) ορίστηκαν Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής του Γενικού Λυκείου Παραλίας για το σχολικό έτος 2023-2024 με απόφαση του Σύμβουλου Εκπαίδευσης – Παιδαγωγικής ευθύνης Δρ. Μιχαήλ Κατσικαδέλη (ΠΕ11).

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του Συμβούλου Σχολικής Ζωής είναι:

  • Η συμβουλευτική καθοδήγηση, η ενημέρωση και η υποστήριξη μαθητών, γονέων και κηδεμόνων σε θέματα παιδαγωγικής, αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα (η διευθέτηση κρίσεων, η πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, η διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών).
  • Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα.
  • Η υποστήριξη για τη δημιουργική σύνδεση σχολείου, οικογένειας και κοινότητας και την συνεργασία τους.
  • Η κοινωνική ένταξη, η συμπερίληψη και ενσωμάτωση μαθητών με ιδιαίτερες ικανότητες, κλίσεις και ταλέντα και η αξιοποίηση αυτών στον χώρο της σχολικής κοινότητας.
  • Η υποστήριξη των μαθητών προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αυτοεκτίμηση ώστε να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στην σχολική ζωή.
  • H δημιουργία και η καλλιέργεια θετικών σχέσεων αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τα ΚΕΣΥ προς όφελος των μελών της σχολικής κοινότητας.

Σχολική Ψυχολόγος

Το Γενικό Λύκειο Παραλίας διαθέτει Ψυχολόγο για το σχολικό έτος 2023-2024.

Το έργο της σχολικής ψυχολόγου είναι να παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας προκειμένου μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων, δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον.

Στις αρμοδιότητες της ψυχολόγου του σχολείου συγκαταλέγονται: η ατομική συμβουλευτική υποστήριξη μαθητών και γονέων που το επιθυμούν, οι ομαδικές βιωματικές ή ενημερωτικές δράσεις με προληπτικό χαρακτήρα σε επίπεδο τάξης και οι δράσεις ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης  της σχολικής κοινότητας.
Για την ατομική συμβουλευτική υποστήριξη μαθητή/-τριας του σχολείου είναι απαραίτητη η γραπτή συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων. 

Η ψυχολόγος θα βρίσκεται στο σχολείο μας, κάθε Πέμπτη τις ώρες 09:00-13:15.