Σχετικά με τις εισαγωγικές εξετάσεις του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών, αναρτούμε σε πίνακα που ακολουθεί τον προσωρινό κατάλογο υποψηφίων του εξεταστικού Κέντρου του  ΓΕ.Λ  Παραλίας. Παρακαλείστε να προβείτε  σε έλεγχο των στοιχείων  με βάση τον κωδικό της αίτησης (ονοματεπώνυμο μαθητή, ένταξη σε ειδική κατηγορία, τάξη και βαθμίδα) και σε περίπτωση λάθους να ενημερώσετε  το Ε.Κ. ( email: mail@lyk-paral.ach.sch.gr ) το αργότερο μέχρι την Μεγάλη Τρίτη 30/4/2024.

Προσωρινός-κατάλογος-υποψηφίων-Ε.Κ-ΓΕ.Λ-Παραλίας-Πατρών

You may also like