Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής θα είναι δυνατή από την Τρίτη 19-03-2024 έως και την Τρίτη 26-03 2024, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr,

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, η υποβολή όλων των  δικαιολογητικών,  υποχρεωτικών (της παρ. 2 του ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης) και των κατά περίπτωση ειδικών κατηγοριών (της παρ. 3 του ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης), διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με σάρωση (σε μορφή PDF) και αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dikaiol@psnet.gr από την Τετάρτη 20/03/2024 έως και την Πέμπτη 28/03/2024. 

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:

  • στο τηλέφωνο 213215 7895-7896-7897-7898 (Επιτροπές Διενέργειας & Παραλαβής)
  • στο e-mail Πληροφοριών: epdiag@psnet.gr
  • στο e-mail αποστολής δικαιολογητικών: dikaiol@psnet.gr (ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης έως και την ολοκλήρωση των ΠΚΕ).

Ακολουθεί το κείμενο της προκήρυξης:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-2024_ΑΔΑ-9Η2Ρ46ΝΠΙΘ-14Γ-1

You may also like