Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α’, Β’ και Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-23 καθορίζεται από την ΥΑ 103054/Δ2/24-08-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4450/22-08-2022).

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απόφαση στο έγγραφο που ακολουθεί:

ΦΕΚ-Β-4450_22_ΥΛΗ-ΤΡΑΠΕΖΑ-ΘΕΜΑΤΩΝ-ΓΕΛ

You may also like