Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α’, Β’ και Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-24 καθορίζεται από την 91771/Δ2/21-08-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024»
 ( ΦΕΚ Β΄ 5162/22-08-2023).

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απόφαση στο έγγραφο που ακολουθεί:

ΦΕΚ-Β-5162_ΥΛΗ-ΓΕΛ-ΤΡΑΠΕΖΑ-ΘΕΜΑΤΩΝ