Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό  114366/ΓΔ4/12-10-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024» (ΦΕΚ Β’ 5988/13-10-2023) η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Λυκείου και της Δ΄ τάξης Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Οι κηδεμόνες των μαθητών (ή οι ίδιοι οι μαθητές αν είναι ενήλικοι) που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα 1 και να τη στείλουν ηλεκτρονικά στο σχολείο. Η διαδικασία συλλογής των αιτήσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023.

Υπόδειγμα_1-αίτησης_δήλωσης-μαθημάτων-2023_24

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ

You may also like