Την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 οι μαθητές του προγράμματος Αγωγής Υγείας «Μάθημα αειφορίας – Προσωπικές επιλογές και στάσεις ζωής» συμμετείχαν σε εκπαιδευτική παρέμβαση με θέμα: «Φύλο και στερεότυπα στην οθόνη. Αναγνώριση – μεταμόρφωση», διάρκειας τριών διδακτικών ωρών.

Η εκπαιδευτική παρέμβαση είχε τη μορφή βιωματικού – διαδραστικού εργαστηρίου, υλοποιήθηκε στο ΓΕΛ Παραλίας από συνεργάτες του Κέντρου Διαχείρισης Έμφυλων Ανισοτήτων «Εριφύλη» και διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, τμήμα Αγωγής Υγείας.

Σκοπός της εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν η συνειδητοποίηση της διαδικασίας και των τρόπων που τα έμφυλα στερεότυπα διαμορφώνονται, μεταβιβάζονται και παγιώνονται στην καθημερινότητά μας, διαμορφώνουν και συντηρούν τους κυρίαρχους έμφυλους ρόλους. Η αναγνώριση των στερεοτύπων είναι πρωταρχικής σημασίας για την καταπολέμησή τους, για τη δημιουργία δικαιότερων κοινωνιών στην κατεύθυνση της ισότητας των φύλων και εν γένει για το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου τα μέλη του Κέντρου Διαχείρισης Έμφυλων Ανισοτήτων «Εριφύλη» επεξεργάστηκαν στερεοτυπικές σκέψεις και απόψεις σχετικά με τα φύλα, όπως αυτές υποβάλλονται μέσα από το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την τηλεόραση, τα περιοδικά, τις εφημερίδες, τη διαφήμιση και τη μόδα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες κλήθηκαν να αναγνωρίσουν και να εξετάσουν τα έμφυλα στερεότυπα που κρύβονται σε αυτές και να συζητήσουν εκφράζοντας τους προβληματισμούς τους για τις προεκτάσεις και τις επιδράσεις που αυτά έχουν στην καθημερινότητά μας.

Στο τέλος του εργαστηρίου, κλήθηκαν να συμμετέχουν στην ενεργή αλλαγή του τρόπου παρουσίασης επιλεγμένων διαφημίσεων και συνεντεύξεων από τους δημοσιογράφους. Οι μαθητές και οι μαθήτριες σχημάτισαν ομάδες και τροποποίησαν το σενάριο, με τρόπο ώστε να μην αναπαράγονται τα έμφυλα στερεότυπα και η κάθε μορφή έμφυλης βίας. Τέλος, η κάθε ομάδα μαθητών θα αναπαρέστησε τους ρόλους των βίντεο που προβλήθηκαν, με τρόπο που οι ίδιες και οι ίδιοι πιστεύουν ότι συνάδει με την κουλτούρα του σεβασμού μεταξύ των φύλων.

You may also like