Το Γενικό Λύκειο Παραλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Υγείας επεδίωξε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης “Καλλίπολις” με σκοπό την πραγματοποίηση βιωματικών παρεμβάσεων στους μαθητές. Οι παρεμβάσεις αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με τα Κέντρα Πρόληψης (με βάση την Υπουργική απόφαση ΦΕΚ Β/434/17.3.2011, αρ. απόφ. 24146/Γ7)

Πιο συγκεκριμένα το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» φιλοξένησε τις τρεις ομάδες Αγωγής Υγείας και πραγματοποίησε βιωματικές παρεμβάσεις στους μαθητές, στις ημερομηνίες Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 για την Β’ τάξη και Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 για την Α’ τάξη του ΓΕΛ Παραλίας. Οι βιωματικές αυτές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από το επιστημονικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης και υπεύθυνη για τα προγράμματα πρόληψης στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κα Παναγιώτα Γεωργοπούλου.

Το πρόγραμμα και το περιεχόμενο των συναντήσεων διαμορφώθηκε σε συμφωνία με τις υπεύθυνες καθηγήτριες των προγραμμάτων, κα Ν. Καρκούλια, κα Χ. Βανταράκη και κα Μ. Καρτεζίνη, και βασίστηκε σε εγκεκριμένα υλικά από το ΙΕΠ αρ. Φ.2.1/ΕΧ/68230/158943/Δ7 για εφαρμογή από το Κέντρο Πρόληψης.

Στις δύο αυτές συναντήσεις οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να επεξεργαστούν με βιωματικό τρόπο τα θέματα της έκφρασης και διαχείρισης των συναισθημάτων στην περίοδο της εφηβείας, της κατανόησης και διαχείρισης των επιρροών στην λήψη αποφάσεων, καθώς και τρόπους υπεράσπισης του εαυτού τους στην πίεση της παρέας.

Μετακίνηση

Η μετακίνηση των μαθητών έγινε με το προαστιακό τρένο, ενώ δόθηκε προτεραιότητα στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο μείωσης της πιθανότητας να εκτεθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί σε επικίνδυνο ιικό φορτίο.

You may also like