Την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη ομάδας μαθητών στο Κέντρο Πρόληψης “Καλλίπολις” στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγωγής Υγείας “Μάθημα αειφορίας, προσωπικές επιλογές και στάσεις ζωής”. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η πραγματοποίηση βιωματικής παρέμβασης από τα επιστημονικά στελέχη του Κέντρου Πρόληψης, στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με τα Κέντρα Πρόληψης (με βάση την Υπουργική απόφαση ΦΕΚ Β/434/17.3.2011, αρ. απόφ. 24146/Γ7).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές ενημερώθηκαν για το Κέντρο και τους σκοπούς λειτουργίας του, συζήτησαν και να επεξεργάστηκαν με βιωματικό τρόπο θέματα έκφρασης και διαχείρισης των συναισθημάτων στην περίοδο της εφηβείας, κατανόησης και διαχείρισης των επιρροών στην λήψη αποφάσεων, καθώς και τρόπους υπεράσπισης του εαυτού τους στην πίεση της παρέας.

Το πρόγραμμα και το περιεχόμενο της συνάντησης διαμορφώθηκε σε συμφωνία με την υπεύθυνη καθηγήτρια του προγράμματος, κα Χρυσάνθη Βανταράκη και βασίστηκε σε εγκεκριμένα υλικά από το ΙΕΠ αρ. Φ.2.1/ΕΧ/68230/158943/Δ7 για εφαρμογή από το Κέντρο Πρόληψης.

You may also like