Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΛ Παραλίας εκπαιδευτική παρέμβαση με θέμα τον “Εθελοντισμό” σε είκοσι επτά (27) μαθητές και μαθήτριες από την Α, Β και Γ τάξη, που συμμετέχουν στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας «Εθελοντισμός στην πράξη» και «Εθελοντισμός: στάση ζωής». Υπεύθυνες για την οργάνωση και υλοποίηση της δράσης ήταν οι εκπαιδευτικοί κ. Καρκούλια Νικολίτσα και κ. Βανταράκη Χρυσάνθη, οι οποίες υλοποιούν τα αντίστοιχα προγράμματα Αγωγής Υγείας.

Η εκπαιδευτική παρέμβαση, υλοποιήθηκε από μέλη της εθελοντικής ομάδας «ΕΘΕΞΙΣ» του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι εθελόντριες της Ομάδας «Έθεξις» αλληλεπιδρώντας με τρόπο διαδραστικό με τους μαθητές/τριες τους έδωσαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την αξία του εθελοντισμού. Παράλληλα ανέδειξαν τρόπους εθελοντικής προσφοράς και πρότειναν συγκεκριμένα σχέδια δράσης που μπορούν να εφαρμοστούν από τους μαθητές/τριες στο σχολικό περιβάλλον σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της Εθελοντικής Ομάδας του πανεπιστημίου Πατρών «Έθεξις», ώστε να γίνει ο εθελοντισμός τρόπος ζωής στους μαθητές.

You may also like