Από την Τετάρτη 19 Ιουνίου ως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου μπορούν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση να προσέρχονται στπ ΓΕΛ Παραλίας για την απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password).

Για την έκδοση κωδικού απαιτείται είτε ο υποψήφιος να προσέρχεται αυτοπροσώπως είτε να προσέρχεται κάποιος από τους οικείους του εξουσιοδοτημένος από τον ίδιο. Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορεί μετά από την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ, να προχωρήσει αρχικά στην επεξεργασία και τελικά στην οριστική υποβολή του Μ.Δ., κατόπιν νεότερης εγκυκλίου.

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ που εξετάστηκαν φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η εξουσιοδότηση είτε από το gov.gr, είτε θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

Δημιουργία-κωδικού-ασφαλείας-για-την-ηλεκτρονική-υποβολή-Μηχανογραφικού-Δελτίου-Μ.Δ.-ΓΕΛ-για-εισαγωγή-στην-Τριτοβάθμια-Εκπαίδευ

You may also like