Η Περιβαλλοντική Ομάδα του ΓΕΛ Παραλίας είχε μια ιδιαίτερα ενεργή και παραγωγική χρονιά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-24. Η ομάδα, με την καθοδήγηση τριών εκπαιδευτικών (κ. Βασίλειος Σταυρίδης, κ. Σπανού Χριστίνα και κ. Καρκούλια Νικολίτσα) και την ενεργή συμμετοχή 26 μαθητών από την Α’ και Β’ τάξη του Λυκείου, υλοποίησε σειρά δράσεων με στόχο την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την προστασία του περιβάλλοντος.

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

  • Σκεπτόμενοι Βιοεξερευνητές: Υλοποιήθηκε από τον κ. Σταυρίδη και εστίασε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
  • Βιοσχεδιαστές: Υλοποιήθηκε από την κ. Σπανού και εστίασε στην ανάπτυξη λύσεων για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του σχολείου.

Συνεργασία με το WWF Ελλάς:

Η ομάδα συνεργάστηκε με το WWF Ελλάς με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του σχολείου. Μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και εργαστήρια, οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν στη μέθοδο της σχεδιαστικής σκέψης και υλοποίησαν πρόταση για μείωση της σπατάλης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της τοποθέτησης αισθητήρων κίνησης. Η πρόταση τους έλαβε μέρος στον διαγωνισμό του WWF Ελλάς “Μαθητές σε δράση για το κλίμα”.

Πρακτικές Δράσεις:

  • Τοποθέτηση αισθητήρων κίνησης: Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πατρέων, τοποθετήθηκαν αισθητήρες κίνησης στις τουαλέτες του σχολείου, με στόχο τη μείωση της σπατάλης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Ανακύκλωση: Συνεχίστηκε η συστηματική ανακύκλωση έντυπου χαρτιού σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων, ενώ πραγματοποιήθηκε για τρίτη χρονιά δράση ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
  • “Ευέλικτα καπάκια”: Η ομάδα συμμετείχε για τρίτη χρονιά στη δράση “Ευέλικτα καπάκια”, συγκεντρώνοντας και παραδίδοντας 30 κιλά πλαστικών πωμάτων.
  • Εκπαιδευτική επίσκεψη: Πραγματοποιήθηκε τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στις Πρέσπες-Καστοριά-ΑΡΚΤΟΥΡΟ, με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής και την ευαισθητοποίησή τους για την προστασία της άγριας φύσης.

Συνολικά, η Περιβαλλοντική Ομάδα του ΓΕΛ Παραλίας είχε μια άκρως επιτυχημένη χρονιά, υλοποιώντας σειρά δράσεων με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας.

You may also like