Με ενθουσιασμό και πνεύμα ερευνητικής διάθεσης, οι μαθητές του ΓΕΛ Παραλίας πραγματοποίησαν «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2024», για το σχολικό έτος 2023- 2024 σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.). Υπεύθυνη της δράσης ήταν η εκπαιδευτικός κ. Σπυριδούλα Σουλιώτη, Μαθηματικός.

Μια διαχρονική μαθηματική πρόκληση:

Χρησιμοποιώντας απλά υλικά, όπως ένα ραβδί και τις ακτίνες του Ήλιου, οι μαθητές υιοθέτησαν τον ρόλο του σπουδαίου Έλληνα μαθηματικού Ερατοσθένη, ο οποίος 2.300 χρόνια πριν, υπολόγισε με εκπληκτική ακρίβεια την περίμετρο της Γης.

Στόχοι με ουσία:

Πέρα από την απλή αναπαράσταση, η δράση εστίασε σε ουσιαστικούς παιδαγωγικούς στόχους:

  • Ενεργή συμμετοχή: Οι μαθητές βίωσαν την επιστήμη στην πράξη, συνδυάζοντας παρατήρηση, μέτρηση και εξαγωγή συμπερασμάτων, καλλιεργώντας δεξιότητες κριτικής σκέψης και επιστημονικής μεθόδου.
  • Ευαισθητοποίηση: Το πείραμα ανέδειξε τη σημασία της Γεωμετρίας και της Αστρονομίας στην κατανόηση του κόσμου μας.
  • Ομαδικότητα και συνεργασία: Η ολοκλήρωση του πειράματος απαιτούσε συνεργατικότητα, ενισχύοντας την ομαδικότητα και την αλληλεγγύη.
  • Διαθεματικότητα: Η σύνδεση των μαθηματικών με άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως η Γεωγραφία, η Φυσική και η Ιστορία, πρόσφερε μια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία.

Πολλαπλά οφέλη:

  • Ενίσχυση αυτοπεποίθησης: Η επιτυχής ολοκλήρωση του πειράματος τόνωσε την αυτοπεποίθηση των μαθητών, καλλιεργώντας ενδιαφέρον για τα μαθηματικά και τα STEM πεδία.
  • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: Το πείραμα αποτέλεσε πεδίο εξάσκησης στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων, αξιοποιώντας μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες.
  • Κριτική σκέψη: Οι μαθητές αξιολόγησαν κριτικά τα δεδομένα, διατυπώνοντας τεκμηριωμένες συμπεράσματα.
  • Επιστημονική μέθοδος: Βιώσαν στην πράξη την επιστημονική μεθοδολογία, σχεδιάζοντας, υλοποιώντας και αναλύοντας τα αποτελέσματα του πειράματος.

Συμπέρασμα:

Η συμμετοχή στο πείραμα του Ερατοσθένη πρόσφερε στους μαθητές μια πλούσια εμπειρία μάθησης, γεμάτη γνώσεις, δεξιότητες και ενδιαφέρον για τον συναρπαστικό κόσμο της επιστήμης.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης!

You may also like